XML
Przedmiot działania
Działalność Zakład prowadzi działalność: Na obszarze miasta Stalowa Wola na podstawie przepisów: •ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr.13 poz.74 z póżn. zmian.) •ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych(Dz.U. Nr. 155 poz. 1014) i przepisów wykonawczych. •ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.Nr. 9 , poz.43 z póżn. zmian.) •ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych(Dz.U.Nr. 21 , poz. 124 z póżn. zmian.) Zakład wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej. Podstawowym zadaniem zakładu wynikających ze Statutu Zakładu •gospodarka zasobami mieszkaniowymi •administrowanie i eksploatacja mieszkaniowym i użytkowym zasobem gminy •przeprowadzanie remontów w obrębie wspólnot mieszkaniowych •usuwanie awarii i naprawy instalacji: wod-kan, gazowej i elektrycznej w jednostkach pozostającej w strukturze organizacyjnej miasta. Ponadto w ramach zadań zleconych przez organ założycielski realizowane są wnioski wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkańców w zakresie: •remonty chodników przyblokowych •sytuowanie, remonty piaskownic wraz z wymiana piasku •montaż i naprawy ławek oraz urządzeń zabawowych •wycinki i podcinki drzew i krzewów •oznakowanie dróg wewnątrzosiedlowych •wyznaczenie i oznakowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych
Podmiot publikującyZakład Administracji Budynków w Stalowej Woli
Wytworzył2014-06-10
Publikujący Paweł Skalski - Administrator BIP 2014-06-10 09:58